Logo Utrecht University

School2Work

Het LiveMagazine van het School2Work Symposium is nu niet meer als website beschikbaar. U kunt hier een pdf-versie van het verslag inzien en downloaden: CCReader-02-06-2016

Het verslag is gemaakt door Live Magazines (www.livemagazines.nl).

 

Afgelopen week vond het School2Work symposium plaats en de hoge opkomst, inspirerende sprekers en enthousiaste reacties maken dat wij daar met veel plezier op terugkijken. Bij dezen willen we u aanvullende informatie geven over ons onderzoek.

Op de website https://school2work.ccreader.nl/ vindt u:
– Een magazine over het symposium, inclusief impressiefoto’s en een beschrijving van de School2Work resultaten

Onder het kopje Projectresultaten vindt u:
– De presentatie van de School2Work onderzoekers
– Het Engelstalige proefschrift en de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van Pieter Baay
– Rapportages over (reguliere en Moeilijk Lerende) niveau 1 studenten

Via deze website komen ook verdere publicaties en de proefschriften van Lisa Dumhs en Corine Buers beschikbaar. We zullen u daar te zijner tijd over informeren.

We blijven graag in contact met u. Wij waarderen het als u uw ideeën over het onderzoek en symposium wilt delen via Twitter (@School2Work).
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de resultaten of het symposium, lezen we die ook graag van u. Ook als u ideeën heeft voor vervolgonderzoek of samenwerking – zo is Pieter Baay binnen expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden. U kunt ons daarvoor bereiken via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk tot ziens!
Hartelijke groet,

mede namens het School2Work team,

Pieter Baay / p.e.baay@uu.nl / 06-54675627
Lisa Dumhs / e.dumhs@uu.nl / 06-52055135
Corine Buers / c.c.e.buers@uu.nl / 06-16259063

Vanwege het grote aantal aanmeldingen is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Wij zijn natuurlijk blij met de grote belangstelling en hebben onze planning dan ook bijgesteld: Om bijvoorbeeld de workshops op aangename grootte te houden is er een vijfde optie bijgekomen: Loopbaanbegeleiding zal in twee verschillende groepen aan bod komen. Maar het maximale aantal is nu bereikt. Wij willen iedereen vragen zich af te melden als deelname toch niet mogelijk blijkt te zijn. Wij zullen een wachtlijst hanteren voor nieuwe aanmeldingen. Voor meer informatie kunt u mailen naar school2work@uu.nl.

School2Work: Wat helpt mbo-studenten bij de overgang van school naar werk?

Welke rol hebben studenten, werkgevers en andere sociale contacten bij het creëren van een soepele overgang van mbo-opleiding naar arbeidsmarkt?

Een belangrijke vraag in de maatschappij, politiek én wetenschap. Daarom werd in het School2Work onderzoek van de Universiteit Utrecht onderzocht hoe verschillen in de vroege loopbaan van mbo-studenten verklaard kunnen worden.

Het School2Work onderzoek wordt afgesloten met een symposium op 12 mei 2015 in Utrecht voor beleidsmakers, kenniswerkers en alle andere betrokkenen in het (middelbaar beroeps)onderwijs.

Tijdens deze dag weten theorie, harde cijfers en praktijk elkaar te vinden! De aanwezigen leren over de School2Work onderzoeksresultaten en de visie van deskundige sprekers, waaronder 

  • prof. mr. Bernard Wientjes (hoogleraar ondernemerschap en leiderschap; voormalig voorzitter VNO-NCW)
  • ing. Jan van Zijl (voorzitter MBO Raad)
  • prof. dr. Joop Schippers (hoogleraar arbeidseconomie)
  • mr. Leonard Geluk (voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool; voormalig voorzitter College van Bestuur ROC Midden Nederland)

Daarnaast zullen aanwezigen en praktijkdeskundigen tijdens interactieve workshops in gesprek gaan over thema’s als kwetsbare groepen, sociale netwerken, LoopbaanOriëntatieBegeleiding en de rol van de werkgever. Aanwezigen gaan naar huis met de meest actuele kennis en inspiratie voor de toekomst!

Deelname aan het symposium is kosteloos. U kunt zich online aanmelden via de link in het menu boven.