School2Work

Lisa Dumhs

lisa

Lisa Dumhs, MSc

Lisa Dumhs is als promovenda verbonden aan de Utrecht University School of Economics (U.S.E.) van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op het gedrag van werknemers en werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Ze kijkt vooral naar de invloed van externe factoren op dit gedrag en de consequenties die dit heeft voor hun positie op de arbeidsmarkt. Binnen het School2Work project bestudeert zij onder meer het effect van financiële middelen en institutionele hulpbronnen (LOB) op de doorstroom van mbo studenten naar de werk of een vervolgopleiding.

Expertise gebieden:

  • Zoekgedrag
  • Arbeidsmarktverwachtingen en -informatie