School2Work

WS Loopbaanoriëntatiebegeleiding I

Hete hangijzers in het LOB

Aan het begin van de workshop kaderen we het begrip LOB in. Peter den Boer, lector keuzeprocessen en onderwijsonderzoeker, zal hieromtrent een presentatie verzorgen. Daarna is de beurt aan de deelnemers: Wat zijn voor hen de ‘hete hangijzers’ als het gaat om LOB (volgend uit de ervaringen van de dag en/of volgend uit eigen ervaringen vanuit professie)? Deze hete hangijzers worden genoteerd en zichtbaar opgehangen.
Op basis van deze hangijzers zullen de deelnemers gevraagd worden in groepjes van zoveel mogelijk heterogene samenstelling met elkaar in gesprek te gaan. Opdracht: ontwerp een ‘design’ waarin LOB de rode draad vormt en waarin minimaal één heet hangijzer bij de kop gepakt wordt en ‘opgelost’. Daarbij maken de deelnemers gebruik van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek die in de ochtend door de wetenschappers gepresenteerd zijn.
Er is een soort pitch als afsluiting waarbij de deelnemers hun design presenteren.

Workshop-leiding:

Claudine Hogenboom
Claudine Hogenboom is lid van de kerngroep van het Stimuleringsproject LOB in het mbo van MBO-Diensten. Als filosofe werkt ze met de verhalen die mensen over zichzelf en over hun organisatie vertellen als uitgangspunt. Deze (impliciete en expliciete) verhalen laten zien op welke manier mensen zich tot zichzelf en de wereld verhouden en bieden daarom een prachtige voedingsbodem voor ontwikkeling. Door op een systemische manier met mensen te werken tracht zij anderen te begeleiden om tot een  een diepgaande verandering te komen.
Peter den Boer
Peter den Boer is zelfstandig onderzoeker, trainer en adviseur onder de naam Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren. Hij is als lector Keuzeprocessen verbonden aan ROC West-Brabant en als landelijk trainer loopbaangespreksvoering aan het Stimuleringsproject LOB in het mbo van MBO-Diensten. Naast lezingen en trainingen over het thema loopbaanbegeleiding en keuzeprocessen doet hij praktijkgericht onderzoek naar inrichting en effecten van vernieuwing in beroepsonderwijs.