School2Work

WS Loopbaanoriëntatiebegeleiding II

LOB: Wat werkt wel en wat werk niet?

Hoe oriënteren vmbo- en mbo-leerlingen zich op opleidingen en beroepen? Welke rol spelen hun ouders en hun netwerk daarbij? Hoe kun je leerlingen vanuit de school ondersteunen? En op welke manier betrek je het bedrijfsleven bij lob-activiteiten? Wat werkt wel en wat werk niet?

De workshop start met een inventarisatie van vragen uit de zaal. Gevolgd door een presentatie van relevante onderzoeksresultaten. Vervolgens gaan we aan de slag; wat betekenen deze bevindingen voor uw eigen school/ eigen rol in LOB? Deelnemers verlaten de workshop met concrete handvaten voor de eigen praktijk.

Workshop-leiding:

Drs. Metje Jantje Groeneveld werkt sinds als senior onderzoeker bij het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo). Zij kreeg landelijke bekendheid met haar onderzoeken bij haar vorige werkgever Hiteq naar de kenmerken van vmbo-, mbo- en havo/vwo-leerlingen en hun ouders. Enkele van de onderwerpen uit deze studies: ‘hoe willen ze leren?’ ‘hoe maken ze keuzes voor opleiding en beroep?’ en ‘in wat voor netwerken zitten ze?’. Ook studies over het interesseren van jongeren voor technische beroepen en opleiding en de toekomst van de (technische) arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs behoren tot haar specialisatie. Binnen ecbo doet Metje Jantje onder andere onderzoek naar de arbeidstoeleiding van jongeren uit vso en pro en een leven lang leren.