School2Work

Pieter Baay

Pieter bij ecbo

Dr. Pieter Baay 

Pieter Baay is reeds gepromoveerd binnen het School2Work onderzoek, waarin hij de rol van persoonlijke kenmerken en de directe sociale omgeving onderzocht. Hierbij ging het bijvoorbeeld over de rol van persoonlijkheid, zelfdiscipline, proactieve vaardigheden en sociale netwerken bij het zoeken en vinden van werk.

Momenteel is Pieter onderzoeker bij expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) en heeft hij een aanstelling bij de Universiteit Utrecht, waar hij het onderzoek naar het beroepsonderwijs binnen Education and Learning Sciences coördineert. Pieters onderzoeksprojecten richten zich op mogelijke negatieve effecten van sociale netwerken, 21ste-eeuwse vaardigheden en de positie van laaggeletterden.

Expertise gebieden:

  • Sociale netwerken
  • Proactieve vaardigheden en zelfregulatie
  • Persoonlijkheid
  • Kwetsbare groepen