School2Work

Corine Buers

corine

Corine Buers, MSc

Corine Buers is als aio en docent verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Binnen het School2Work project bestudeert zij interacties tussen (stage)organisaties, leidinggevende en mbo studenten om verschillen tijdens de vroege loopbaan van mbo’ers te verklaren.

Hierbij onderzoekt zij niet alleen naar de wijze waarop werkgevers jonge werknemers ondersteunen, contract beslissingen nemen en samenwerken met onderwijsinstellingen, maar kijkt zij ook naar het gedrag van jonge mbo studenten zelf. Hoe geven mbo studenten zelf vorm aan hun loopbaan, welke keuzes maken zij en hoe reageren zij op de kansen die werkgevers hen bieden?

Expertise gebieden:

  • Vroege loopbaan
  • HRM en gedrag van (stage)werkgevers tav jonge werknemers
  • Werknemersvaardigheden
  • Beroepsidentiteit