School2Work

Jan van Zijl

2008-01-08-JvanZijl04

Ing. J.P.C.M. (Jan) van Zijl

Jan van Zijl is sinds 2008 voorzitter van de MBO Raad. De heer Van Zijl was van 2000 – 2007 voorzitter van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI), een advies- en overlegorgaan van werkgevers, werknemers en gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid. Daarvoor was Van Zijl lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Van Zijl begon zijn loopbaan als lid van de gemeenteraad in ‘s-Hertogenbosch en als beleidsmedewerker van de Anne Vondelingstichting. En bij het ministerie van Landbouw en Visserij hield hij zich onder andere bezig met het E.G.-landbouwstructuurbeleid.

Naast zijn werkzaamheden voor de MBO Raad is Van Zijl ook voorzitter MBO Diensten, voorzitter stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), voorzitter Stichting Emplooi (arbeidsbemiddeling vluchtelingen), Voorzitter Stichting Chakana (NGO), voorzitter Vluchtelingenwerk Nederland, lid bestuur Platform Bèta Techniek, lid bestuur Het Platform Beroeps Onderwijs, voorzitter bestuur Stichting van het Onderwijs (vanaf 1 januari 2013) en lid Raad van Advies Instituut Gak.