School2Work

Bernard Wientjes

150_6660Prof. mr. Bernard Wientjes

Bernard Wientjes was van 2005 tot 1 juli dit jaar voorzitter van de ondernemingsorganisatie VNO-NCW. Hij was daarnaast onder meer vice voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Wientjes studeerde Nederlands Privaatrecht in Amsterdam. Sinds 1 september 2014 is Bernard Wientjes de eerste leerstoelhouder van de Utrecht Chair for Entrepreneurship and Leadership bij de Universiteit Utrecht. Deze wisselleerstoel is ingesteld om de praktijkgerichte competenties van studenten in ondernemerschap en leiderschap te bevorderen. Wientjes zal deze wisselleerstoel een dag in de week bekleden voor de duur van een jaar.

Nevenfuncties (onder andere)
Directeur van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschap
Voorzitter van de Taskforce Philips Emmen