School2Work

Programma 12 mei

Programma 12 mei 2015

09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.05 Opening en welkom  Astrid Feiter (dagvoorzitter)
10.05 – 10.25 Spreker 1:  prof. mr. Bernard Wientjes
10.25 – 11.50 Presentatie en discussie resultaten School2Work project

prof. dr. Joop Schippers,
Pieter Baay, Lisa Dumhs &Corine Buers

11.50 – 12.00 Reflectie op resultaten School2Work: mr. Tanja Jadnanansing

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 Inleiding middag: Ing. Jan van Zijl
13.30 – 15.30 Workshops

1. Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt
2. Sociale netwerken
3. Loopbaanoriëntatiebegeleiding I
4. Loopbaanoriëntatiebegeleiding II
5. Werkgevers en stages

15.30 – 15.55  Afsluiting:  mr. Leonard Geluk
16.00 – 17.00 Borrel