School2Work

Leonard Geluk

Leonard-Geluk

Mr. L.K. (Leonard) Geluk

Leonard Geluk is sinds 1 april 2014 voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool. Hij studeerde staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Direct na het afronden van zijn studie, werkte hij als  fractiemedewerker van het CDA in de Provincie Zuid-Holland en als juridisch medewerker Besturenraad Protestant-Christelijk Onderwijs, later opgegaan in Ouders en COO. Van 1996 tot 2004 was hij consultant; eerst bij Deloitte, later bij Arthur Andersen Business Consulting en Organise to Learn. Van 2004 tot 2009 was hij wethouder Jeugd & Onderwijs te Rotterdam, sinds 2006 gecombineerd met de functie portefeuillehouder Jeugdzorg in de Stadsregio Rotterdam. Naast Jeugd & Onderwijs was hij van 2004 tot 2006 ook portefeuillehouder Integratie.
Van september 2009 tot maart 2014 was hij voorzitter College van Bestuur van ROC Midden Nederland, een school voor met name MBO-onderwijs in de provincie Utrecht.

Nevenfuncties

lid Raad van Toezicht Skills Netherlands, promotie beroepsonderwijs en vakmanschap
lid Programmaraad Vilans, kenniscentrum langdurige zorg
lid Economische Programmaraad Zuidvleugel
lid The Hague Security Delta