School2Work

WS Werkgevers & Stage

Tussen plan & praktijk.
Hoe organiseer je succesvolle stages (en samenwerking) in het mbo?

Uit het School2Work onderzoek blijkt onder meer dat studenten redelijk tevreden zijn over hun stage en over de begeleiding die zij krijgen van hun praktijkopleider. Bovendien blijkt dat ongeveer één op de drie studenten een baan vind via zijn/haar stage. De stage lijkt daarmee een cruciale rol te spelen voor een soepele overgang van school naar werk. Dit impliceert dat samenwerking en afstemming met werkgevers van groot belang is voor een optimale vormgeving van de beroepspraktijkvorming en voor de kansen van mbo studenten op de arbeidsmarkt. Maar we weten ook dat dit niet altijd even soepel verloopt. Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan stageplaatsen, knelpunten in de begeleiding van studenten en gebrekkige aansluiting tussen bedrijfsleven en onderwijs. Graag praten wij met u verder over deze onderwerpen, waarbij vooral de kwaliteit van stages en samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en werkgevers centraal staan.

Workshop-leiding:

Anja van den Einden

Peter Leisink