School2Work

Projectbeschrijving

Logo school2work

School2Work: een basis voor duurzame participatie

School2Work is een omvangrijk multidisciplinair onderzoeksproject dat aansluit bij het publieke debat over de slagingskansen van mbo-studenten op de arbeidsmarkt. In dit project zoeken we naar verklaringen waarom sommige mbo-studenten het lukt om een duurzame loopbaan -met goede kwaliteit banen- op te bouwen, terwijl anderen lijken te zijn gevangen in een opeenvolging van tijdelijke banen, werkbegeleiding programma’s, werkloosheid of uitkering.

Hierbij zijn een tal van factoren en mechanismen bestudeerd die een rol kunnen spelen bij het zoek- en participatiegedrag van mbo-studenten (zie figuur). Het project levert daarmee inzicht en ideeën over hoe jongeren kunnen blijven meekomen op een voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

Screen Shot 2015-03-19 at 11.13.08

We hebben ruim 2000 laatstejaars mbo-studenten benaderd en een grote groep daarvan gedurende drie jaar gevolgd. Het project volgt dus eenzelfde groep studenten in hun overgang van school naar werk, een vervolgopleiding of ander traject. Tussen 2011 en 2014 zijn studenten vijf keer uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.

Het School2Work project bestaat uit de volgende projectleden:

dr. Pieter Baay

Corine Buers

Lisa Dumhs

prof. dr. Marcel van Aken

prof. dr. Paul Boselie

prof. dr. Peter Leisink

prof. dr. ir. Tanja van der Lippe

prof. mr. Frans Pennings

prof. dr. Janneke Plantenga

prof. dr. Denise de Ridder

prof. dr. Joop Schippers

Het project is opgezet in het kader van het focusgebied Coordinating Societal Change van de Universiteit Utrecht. De dataverzameling alsmede het symposium op 12 mei 2015 is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Instituut Gak.

ig-pos-fc-voorvertoning