School2Work

Joop Schippers

Afbeelding

Prof. dr. Joop Schippers

Joop Schippers is sinds 1978 verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op uiteenlopende aspecten van de arbeidsmarkt. De laatste jaren staat vooral onderzoek naar de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers centraal. Daarnaast zet hij de lange onderzoekstraditie van de Universiteit Utrecht voort op het terrein van het onderzoek naar genderverschillen op de arbeidsmarkt.

Nevenfuncties

Joop Schippers is sinds mei 2014 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Eerder was hij als toezichthouder actief bij VHTO, expertisecentrum op het terrein van vrouwen en bèta/techniek/ict, Expertisecentrum LEEFtijd, de Stichting Kleur in de Zorg, de Stichting Emancipatie Online en het Utrechts Universiteitsblad. Daarnaast is hij lid van de Innovatieraad van Meerlanden.