School2Work

Verslag

Verslag van het S2W Symposium nu online

Afgelopen week vond het School2Work symposium plaats en de hoge opkomst, inspirerende sprekers en enthousiaste reacties maken dat wij daar met veel plezier op terugkijken. Bij dezen willen we u aanvullende informatie geven over ons onderzoek.

Op de website https://school2work.ccreader.nl/ vindt u:
– Een magazine over het symposium, inclusief impressiefoto’s en een beschrijving van de School2Work resultaten

Onder het kopje Projectresultaten vindt u:
– De presentatie van de School2Work onderzoekers
– Het Engelstalige proefschrift en de Nederlandstalige samenvatting van het proefschrift van Pieter Baay
– Rapportages over (reguliere en Moeilijk Lerende) niveau 1 studenten

Via deze website komen ook verdere publicaties en de proefschriften van Lisa Dumhs en Corine Buers beschikbaar. We zullen u daar te zijner tijd over informeren.

We blijven graag in contact met u. Wij waarderen het als u uw ideeën over het onderzoek en symposium wilt delen via Twitter (@School2Work).
Als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de resultaten of het symposium, lezen we die ook graag van u. Ook als u ideeën heeft voor vervolgonderzoek of samenwerking – zo is Pieter Baay binnen expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) bijvoorbeeld bezig met onderzoek naar 21ste-eeuwse vaardigheden. U kunt ons daarvoor bereiken via onderstaande contactgegevens.

Hopelijk tot ziens!
Hartelijke groet,

mede namens het School2Work team,

Pieter Baay / p.e.baay@uu.nl / 06-54675627
Lisa Dumhs / e.dumhs@uu.nl / 06-52055135
Corine Buers / c.c.e.buers@uu.nl / 06-16259063